Terapeuter

Enhetsterapi

Catarina Bigset - Mot Balanse

Lege med Mestringmedisin og Enhetsterapi etter utdanning hos dr.Audun Myskja.

20 års erfaring som fastlege på Nøtterøy. Målet er å hjelpe til med å skape større grad av mestring og helse i hverdagen.

Jeg kan bidra med god menneskekunnskap, lang terapeutisk erfaring og mange verktøy for selvhjelp. Dette skjer gjennom samtale og kroppsbehandling. Menneske til menneske, med et åpent hjerte.

Enhetsterapi er for deg som vil gå i dybden, og se på årsaker til plagene. Min erfaring er at livet setter seg i kroppen, og skaper mentale, følelsesmessige og fysiske plager. Jeg har stor tro på menneskets egne ressurser, og kroppens evne til selvregulering.

Dette er ikke en vanlig legepraksis; ingen resepter, sykemeldinger, henvisninger, blodprøver ol.

Fokusområder: 
Stressregulering
Psykisk helse og utbrenthet
Livsmestring
Pust og meditasjon
Kropp-sinn-sjel
Hjelp til selvhjelp
Egenomsorg

For mer info og bestilling av time: motbalanse.bestille.no

 

Psykolog

Rita Ringstad

Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo (2014), med erfaring innenfor psykisk helsevern/kommune med barn og familier. Instruktørutdanning i MediYoga.

Som psykolog er jeg opptatt av helhetlig tenkning rundt psykisk helse. Mitt behandlingsperspektiv tar utgangspunkt i at det ligger et stort potensial for selvhelbredelse i deg. Ved å bli bedre kjent med dine følelser og behov, og la de i større grad bli styrende for deg, kan du komme videre fra fastlåste mønster og oppleve økt vitalitet. Jeg kan bistå deg i å styrke kontakten med deg selv, i en prosess som foregår på dine premisser og i ditt tempo. I terapi tar jeg i bruk ulike tilnærminger; emosjonsfokuserte, kroppslige og kognitive for å hjelpe deg videre.

Jeg tar imot voksne/ungdom til individualterapi. Du kan kontakte meg med alle typer vansker; stress/utbrenthet, angst, depresjon, samlivsproblematikk, livskriser mm.

For å bestille time, ta kontakt via:

https://www.ledigpsykolog.no/rita-ringstad?

 

Sykepleier, Rosenterapeut & Velværemassør

Anne Larsen – I Nye Fotspor

Jeg heter Anne og er utdannet Velværemassør, Sykepleier og Rosenterapeut. Jeg har over 30 års erfaring innen helse. Mange av årene har vært i arbeid med psykisk helse og rusavhengighet der individuell oppfølging, kvinnegrupper og  familiegrupper har stått i fokus. I deler av jobblivet har jeg veiledet mennesker tilbake til arbeidslivet gjennom tett oppfølging og kursing.

Jeg liker å se at mennesker kan vokse gjennom egne ressurser og mestring, og er genuint opptatt av at mennesker skal motiveres, støttes og veiledes så de kan eie sine egne valg og ressurser.

Jeg har erfart hvordan ulike kroppsrelaterte behandlinger kan stimulere til å balansere den fysiske- og psykiske helse. Det kan være å kjenne en mental forbedring, føle velvære i kropp eller en stablitet i følelsene.  De ulike behandlingsformene gir økt bevissthet og innsikt som fører til at muskelspenninger gir slipp og pusten blir mer fremtredende. Bevisstheten fører til at kroppen kan tilegne seg ny kunnskap når gamle mønster endres.

Som terapeut er jeg opptatt av hvert enkelt menneske finner sin behandlingsform for å oppleve balanse for en økt livskvalitet.

https://system.easypractice.net/book/larsen-i-nye-fotspor

Biopat

Yvette Christiansen - IBalanse naturmedisinske

Utdannet Biopat ved Tunsberg medisinske skole. Etterutdanning i SIBO, og jobber med helsetester i samarbeid med Nordic Laboratories. Instruktør i Hatha/Yin yoga og sertifisert NADA-utøver.

Kroppen har en fantastisk evne til å regulere og helbrede seg selv, tross alle belastningene den blir utsatt for. Dessverre blir oppgaven noen ganger for stor slik at vi kommer i ubalanse eller utvikler sykdom. Biopati er en helhetlig analyse- og behandlingsmetode hvor vi går grundig gjennom din helse-CV, slik at vi kan finne årsaken til at plagene oppstod. Sammen setter vi opp et behandlingsopplegg som er tilpasset deg og ditt behov. Det benyttes immunterapi, urtemedisin, soneterapi, kostholds- og livsstilsendring i behandlingen.

For mer informasjon og bestillling: https://www.ibalansemedyvette.no/